อัลคาซาร์ คาบาเร่ต์ ที่พัทยา (The Alcazar Cabaret Show Pattaya)

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

 

Hotline : 097-128-7050

 

 

รอบการแสดง

เปิดบริการ ทุกวันๆละ 4 รอบการแสดง เวลา 17.00 น. 18.30น.  20.00น. และ 21.30น.

อัตราค่าบริการ

 

 

ที่นั่งชาวไทย Standard     ราคาปกติ 300 บาท  โปรโมชั่น 270 บาท
ที่นั่งชาวไทย Deluxe        ราคาปกติ 400 บาท  โปรโมชั่น 370 บาท
ที่นั่งชาวไทย VIP               ราคาปกติ 500 บาท  โปรโมชั่น 470 บาท

ที่นั่งชาวต่างชาติ Standard     ราคาปกติ 600 บาท  โปรโมชั่น 400 บาท
ที่นั่งชาวต่างชาติ Deluxe        ราคาปกติ 800 บาท  โปรโมชั่น 500 บาท
ที่นั่งชาวต่างชาติ VIP               ราคาปกติ 1,000 บาท  โปรโมชั่น 600 บาท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

 

Hotline : 097-128-7050

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 101,546