ไวท์ออร์คิดริเวอร์ครูซส์-อยุธยา

เรือสำราญไวท์ออร์คิดริเวอร์ครูซส์อยุธยา เป็นเรื่อสำราญลำใหญ่ที่มีความ โอ่อ่า สะดวกสบาย พร้อมตกแต่งอย่างปราณีต  สามารถชมวิวทิวทัศน์ของสองฝั่งลำน้ำ  และรองรับผู้โดยสารได้มากถึง 250 ท่าน ตลอดการเดินทาง มีมัคคุเทสน์บรรยายถึงเรื่องราวความเป็นมาของประวัติศาสตร์ และสถานที่ต่าง ๆ ที่ได้นำเสนอสถานที่อันเป็นโบราณสถานนั้น ได้เลือกสรรเพื่อเป็นการเปรียบเทียบ การย้อนอดีตให้เด่นชัดยิ่งขึ้น ผนวกกับการล่องเรือตามแม่น้ำธรรมชาติ พร้อมรับประทานอาหารบุฟเฟ่ต์นานาชาติ
เก็บความประทับใจไม่รู้ลืม กับเรือไวท์ออร์คิดริเวอร์ครูซส์ สัมผัสอากาศธรรมชาติระหว่างล่องเรือ ชมทัศนีย์ภาพสองฝากฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

 

Hotline : 02-077-0354 , 097-128-7050

 

 

Fanpage : www.FB.com/RiseAroundGroup

โปรแกรม  AYUTTHAYA TOUR
(ไปรถ - กลับเรือไวท์ออร์คิดริเวอร์ครูซส์) 

06.30 น.   พบกัน ณ จุดนัดพบบริเวณท่าเทียบเรือ ริเวอร์ซิตี้ (สี่พระยา ) 
07.30 น.   ออกเดินทางจาก ริเวอร์วิตี้ โดยรถโค้ชปรับอากาศ ของเรือ ไวท์ออร์คิดริเวอร์ครูซส์
09.00 น.

  ถึง พระราชวังบางปะอิน นำท่านชมพระราชวังฤดูร้อนที่สร้างมาตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี ความสวยงามด้วยศิลปะที่ผสมผสาน
  แบบจีน และแบบยุโรป

10.30 น.   เข้าสู่ อยุธยา เมืองประวัติศาสตร์ที่เคยเป็นเมืองหลวงของไทยยาวนาน 417 ปี ความสวยสดงดงามของพระบรมมหาราชวัง วัดวาอารามในอดีต
  - วัดมหาธาตุ อายุนานกว่า 600 ปี เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวอยุธยาสมัยนั้น เป็นสาเหตุที่เมื่อเกิดสงคราม ไทย-พม่า วัดแห่งนี้จึงถูกเผาทำลาย
     เกือบทั้งหมด
  - วัดหน้าพระเมรุ เป็นวัดเก่าแก่ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สร้างขึ้นในสมัยต้นกรุงศรีอยุธยา ตั้งอยู่ริมคลองสระบัว ริมแม่น้ำลพบุรีเก่า
     เดิมชื่อว่า วัดพระเมรุราชิการาม เป็นวัดเดียวที่ไม่ถูกพม่าทำลายในคราวเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2 เนื่องจากพม่าไปตั้ง กองบัญชาการอยู่ที่นั่น
     จึงยังคงสภาพดีมาก
  - วัดโลกยสุทธารม

12.30 น.

  ออกเดินทางจากวัดหน้าพระเมรุ เดินทางสู่วัดช่องลม จังหวัดนนทบุรี เพื่อลงเรือไวท์ออร์คิดริเวอร์ครูซส์
  - บริการอาหารกลางวันแบบบุฟเฟต์นานาชาติ
           อาหารอร่อยเสริฟในเมนูเต็มรูปแบบของอาหารไทยและอาหารยุโรป ขนมหวาน ผลไม้ตามฤดูกาลต่าง ๆ ชาและกาแฟ
  ตลอดระยะเวลาการล่องเรือสัมผัสบรรยากาศสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา มุมมองทั้งจากภายในห้องผู้โดยสารที่เป็นห้องปรับอากาศ หรือ จากดาดฟ้า
  ที่รับลมธรรมชาติและความสดชื่นจากแม่น้ำ เข้าสู่เมืองผ่านพระบรมมหาราชวัง และวัดอรุณฯ 

 15.00 น.   บริการคอฟฟี่เบรค  ชา , น้ำเปล่า
 15.45 น.   มาถึงท่าเรือ ริเวอร์ซิตี้ (สี่พระยา) 

รายการอาหาร INTERNATIONAL BUFFET “AYUTTHAYA”

SALAD

ASSORTED COLD CUT, CHICKEN,HAM,BOLONA                    โคลคัทไก่
VARIETY SALAD OF CHOICES                                               สลัดหลากหลาย
DRESSING OF CHOICES                                                        น้ำสลัดต่างๆ
GARLIC BREAD                                                                     ขนมปังหน้ากระเทียม
APPETIZER
VARIETY SHU-SHI                                                                  ข้าวปั้นหน้าต่าง ๆ
SPICY TUNA SALAD                                                               ยำทูน่า
SPICY SALAD WITH YOUNG BANANA AND SHRIMP                ยำหัวปลีใส่กุ้ง
SPICY PAPAYA SALAD                                                           ส้มตำไทย
SPICY MINCED CHICKEN SALAD                                            ลาบไก่
SOUP
SPICY SOUP WITH SHRIMPS                                                 ต้มยำกุ้ง
ONION SOUP                                                                         ซุปหัวหอม
MAINDISHED
GRILLED FILLET OF BEEF WITH PEPPER SAUCE                   เนื้อย่างซอสพริกไทย
BAKED PORK SPARE RIB WITH HONEY                                 ซี่โครงหมูอบน้ำผึ้ง
BAKED SHRIMP WITH SALTED                                              กุ้งอบเกลือ
CHICKEN MASAMAN CURRY WITH COCONUT MILK               แกงมัสมั่นไก่
DEEP FRIED CHICKEN WITH RED WINE SAUCE                   ไก่เหล้าแดง
STIR FRIED VEGETABLE                                                       ผักผักรวม
SPAGHETTI CABONARA WITH CHICKEN                               สปาเก็ตตี้คาโบนาราไก่
FRIED FISHS CAKE                                                               ทอดมันปลา
FRENCH FRIED POTATO                                                       มันฝรั่งทอด
THAI FRIED NOODLES                                                          ผัดไทย
STIR FRIED SQUID WITH BLACK PEPPER                             ปลาหมึกผัดพริกไทย
FRIED RICE CRABMEAT                                                        ข้าวผัดปู
STEAMED RICE                                                                     ข้าวสวย
DESSERT
ASSORTED CAKE                                                                  เค้กหน้าต่างๆ
SEASONAL FRESH FRUIT                                                      ผลไม้ตามฤดูกาล
CARAMEL CUSTARD                                                             คาราเมลคัสตารด์
VARIETY THAI SWEET                                                          ขนมไทยต่างๆ
COFFEE AND TEA                                                                 กาแฟและชา

อัตราค่าบริการ โปรแกรม  AYUTTHAYA TOUR
(ไปรถ - กลับเรือไวท์ออร์คิดริเวอร์ครูซส์) 

ปกติผู้ใหญ่ 2,200 บาท / จองผ่านRiseAround 1,549 บาท
ปกติเด็ก(4-10ปี) 1,600 บาท / จองผ่านRiseAround 1,149 บาท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

 

Hotline : 02-077-0354 , 097-128-7050

 

 

Fanpage : www.FB.com/RiseAroundGroup

ค่าบริการรวม ค่าบริการไม่รวม
1. ค่าล่องเรือ ไวท์ออร์คิดริเวอร์ครูซส์ ตามโปรแกรม 1. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย และไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม
2. อาหารบุฟเฟต์นานาชาติ  2. ค่าเครื่องดื่มอื่น ๆ นอกเหนือรายการที่สั่งเพิ่มบนเรือ
3. เครื่องดื่ม(น้ำเปล่า ชา กาแฟ)  3. รถ รับ-ส่ง 
4. มัคคุเทศน์   

 

เงื่อนไขการจอง
1. ชำระค่าบริการทั้งหมดภายในวันจอง (หรือตามเงื่อนไขในใบแจ้งหนี้)
2. กรณีลูกค้าขอยกเลิก/เลื่อนการล่องเรือ หรือ ไม่เดินทางตามกำหนดการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
การจอดรถ
ท่านสามารถจอดรถได้ที่อาคารจอดรถของท่าเรือริเวอร์ซิตี้ สี่พระยา อัตราค่าบริการ ฟรี 2 ชม.แรก ชม.ต่อไปคิดชม.ละ 40 บาท
โดยนำบัตรจอดรถไปประทับตราที่เค้าเตอร์เรือไวท์ออร์คิดริเวอร์ครูซส์ค่ะ

 


Visitors: 94,747