เรือแกรนด์เพิร์ล-อยุธยา

 

โปรแกรมล่องเรือทัวร์อยุธยาของเรือแกรนด์เพิร์ลเรามีโปรแกรมไว้บริการท่าน ให้เลือกตามความสะดวกของท่านดังนี้ค่ะ

โปรแกรม  :: ทัวร์อยุธยาเต็มวัน ( ไปรถ - กลับเรือ )

โปรแกรม  :: ครึ่งวันเช้า :: รับประทานอาหารกลางวันบนเรือ กรุงเทพฯ - นนทบุรี

โปรแกรม  :: ครึ่งวันบ่าย :: รับประทานอาหารกลางวันบนเรือ นนทบุรี - กรุงเทพฯ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

 

Hotline : 02-077-0354 , 097-128-7050

 

 

Fanpage : www.FB.com/RiseAroundGroup

                 

อยุธยาทัวร์เต็มวัน
* ไปรถบัสกลับโดยเรือแกรนด์เพิร์ล*

(กรุงเทพฯ – อยุธยา – วัดช่องลม / นนทบุรี – กรุงเทพฯ)
อัตราค่าบริการ : ราคาปกติ ผู้ใหญ่ 2,100 บาท / ท่าน, เด็ก (4-10 ปี) 1,400 บาท / ท่าน
Promotion : ผู้ใหญ่  1,549 บาท / ท่าน, เด็ก(4-10 ปี) 1,149 บาท / ท่าน
Big Promotion : มาเป็นกรุ๊ปผู้ใหญ่ 10 ท่านขึ้นไป (สอบถามเจ้าหน้าที่)
ผู้ใหญ่ 15 ท่าน แถมฟรี 1 ท่าน (ท่านที่ 16)

 

กำหนดการล่องเรือทัวร์อยุธยา

ไปรถบัส

07.00น. พบกัน  ณ  จุดนัดพบบริเวณ  ท่าเทียบเรือริเวอร์ซิตี้ ( สี่พระยา ) เคาน์เตอร์ 2 
07.30น.

พร้อมออกเดินทางสู่พระราชวังบางปะอิน หนึ่งในพระราชวังเดิมที่งดงามของไทย
โดยมีมัคคุเทศก์ชำนาญงานให้การดูแลพร้อมกับข้อมูลที่น่าสนใจ

09.00น. เดินทางถึง พระราชวังบางประอิน มัคคุเทศก์พาชมสถานที่สำคัญต่างๆภายในพระบรมมหาราชวัง  ซึ่งประกอบด้วย พระที่นั่งไอศวรรย์ทิพยอาศน์, พระที่นั่งวโรภาศพิมาน, พระที่นั่งอุทยานภูมิเสถียร, พระที่นั่งเวหาสจำรูญ  และ  หอวิฑูรทัศนา
10.30น. เดินทางถึง วัดมหาธาตุ ชมเศียรพระพุทธรูปหินทรายที่มีรากไม้ปกคลุม และโบราณสถานที่งดงาม
11.30น.

เดินทางถึง วัดพระศรีสรรเพชญ์ เป็นวัดสำคัญประจำพระราชวังสมัยกรุงศรีอยุธยา และไปสักการะองค์พระมงคลบพิตร ซึ่งประดิษฐานอยู่หน้าพระราชวังโบราณ   กลับโดยเรือแกรนด์เพิร์ล


กลับโดยเรือแกรนด์เพิร์ล

13.00น. ถึง ท่าเรือวัดช่องลม (นนทบุรี)  นำท่านสู่เรือแกรนด์เพิร์ลที่หรูหราและสะดวกสบายที่สุดในลำน้ำเจ้าพระยา พร้อมบริการ อาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ต์  ชมวิวทิวทัศน์และวิถีชีวิตของชุมชนริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา  ระหว่างทางจะล่องผ่านเกาะเกร็ด, จังหวัดนนทบุรี  จนถึงกรุงเทพฯ
15.00น. บริการอาหารว่างด้วย ชา กาแฟ และคุกกี้
16.00น. เดินทางถึง ท่าเรือริเวอร์ซิตี้ โดยสวัสดิภาพ

โปรแกรม :ครึ่งวันเช้า ไปด้วยเรือเที่ยวเดียว (one way)
กรุงเทพฯ - นนทบุรี (จากท่าริเวอร์ซิตี้ - วัดช่องลม)

อัตราค่าบริการ : ราคาปกติ ผู้ใหญ่ 1,200 บาท / ท่าน, เด็ก (4-10 ปี) 900 บาท / ท่าน
Promotion : ผู้ใหญ่  1,090 บาท / ท่าน, เด็ก(4-10 ปี) 690 บาท / ท่าน
Big Promotion : มาเป็นกรุ๊ปผู้ใหญ่ 10 ท่านขึ้นไป (สอบถามเจ้าหน้าที่)
ผู้ใหญ่ 15 ท่าน แถมฟรี 1 ท่าน (ท่านที่ 16)

กำหนดการล่องเรือทัวร์ โปรแกรม :ครึ่งวันเช้า

08.30 น.

พบกัน ณ จุดนัดพบบริเวณท่าเทียบเรือริเวอร์ซิตี้ เคาน์เตอร์ “ แกรนด์เพิร์ล หมายเลข 2”
ใกล้กับโรงแรมรอยัลออคิดเชอรตันสี่พระยา ( ซอยเจริญกรุง 30 )

09.00 น.

ออกเดินทางจากริเวอร์ซิตี้ ล่องแม่น้ำเจ้าพระยาด้วยเรือ “ Grand Pearl ” เรือที่มีความหรูหราและสะดวกสบาย
ความสมบูรณ์แบบที่สุดในลำน้ำเจ้าพระยา

09.30 น. บริการ ชา และ กาแฟ ด้วยบริการที่เพียบพร้อมด้วยมิตรภาพและรอยยิ้มจากพนักงานบริการบนเรือ
11.00 น. รับประทานอาหารกลางวันด้วยอาหารที่เลิศรสและหลากหลายแบบบุฟเฟ่ต์
12.00 น. เดินทางถึงท่าเทียบเรือวัดช่องลม ( นนทบุรี )

 

โปรแกรม :ครึ่งวันบ่าย กลับด้วยเรือเที่ยวเดียว ( One Way)
นนทบุรี - กรุงเทพฯ (จากวัดช่องลม - ท่าเรือริเวอร์ซิตี้)

อัตราค่าบริการ : ราคาปกติ ผู้ใหญ่ 1,200 บาท / ท่าน, เด็ก (4-10 ปี) 900 บาท / ท่าน
Promotion : ผู้ใหญ่ ท่านละ 1,090 บาท / ท่าน, เด็ก(4-10 ปี) 690 บาท / ท่าน
Big Promotion : มาเป็นกรุ๊ปผู้ใหญ่ 10 ท่านขึ้นไป (สอบถามเจ้าที่)
ผู้ใหญ่ 15 ท่าน แถมฟรี 1 ท่าน (ท่านที่ 16)

กำหนดการล่องเรือทัวร์ โปรแกรม :ครึ่งวันบ่าย

13.00 น. พบกัน ณ จุดนัดพบบริเวณท่าเทียบเรือวัดช่องลม ( นนทบุรี )
13.30 น.

ขอต้อนรับสู่เรือ “ Grand Pearl ” เรือ ที่หรูหราและสะดวกสบายที่สุดที่จะนำท่านล่องแม่น้ำเจ้าพระยา กลับสู่
กรุงเทพมหานคร พร้อม รับประทานอาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ต์ไทย และยุโรป ดื่มด่ำกับบรรยากาศแบบไทยๆ
ชมทิวทัศน์ที่สวยงามและชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนริมสองฟากฝั่งลำน้ำเจ้าพระยา

15.00 น. บริการท่านด้วยชา และ กาแฟ ด้วยบริการที่เพียบพร้อมด้วยมิตรภาพบนเรือที่มีความสมบูรณ์แบบที่สุด
16.00 น. เดินทางถึงท่าเทียบเรือริเวอร์ซิตี้สี่พระยา โดยสวัสดิภาพ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

 

Hotline : 02-077-0354 , 097-128-7050

 

 

Fanpage : www.FB.com/RiseAroundGroup

ค่าบริการรวม

1. ค่าล่องเรือตามโปรแกรมที่ท่านเลือก 

2. อาหารบุฟเฟ่ต์นานาชาติ

3. เครื่องดื่ม (น้ำเปล่า,ชา,กาแฟ)

4. อาหารว่าง (ที่ระบุในโปรแกรม)

5. ความประทับใจไม่รู้ลืม

 ค่าบริการไม่รวม

1. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย และไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม

2. ค่าเครื่องดื่มอื่น ๆ นอกเหนือรายการ ที่สั่งเพิ่มบนเรือ

 

 

 


เงื่อนไขการจอง
1. ชำระค่าบริการทั้งหมดภายในวันจอง (หรือตามเงื่อนไขในใบแจ้งหนี้)
2. กรณีลูกค้าขอยกเลิก/เลื่อนการล่องเรือ หรือ ไม่เดินทางตามกำหนดการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
การจอดรถ
ท่านสามารถจอดรถได้ที่อาคารจอดรถของท่าเรือริเวอร์ซิตี้ สี่พระยา อัตราค่าบริการ ฟรี 2 ชม.แรก ชม.ต่อไปคิดชม.ละ 40 บาท
โดยนำบัตรจอดรถไปประทับตราที่เค้าเตอร์เรือแกรนด์เพิร์ลค่ะ

แบบฟอร์มติดต่อกลับ


 • เป็นเรือดินเนอร์ 3 ชั้น (ชั้นที่ 1 และ 2 เป็นห้องกระจกมีแอร์ ชั้นที่ 3 เป็นดาดฟ้าเปิดโล่ง)
  เวลาล่องเรือ 19.30 - 21.30 น. (ล่องเรือ 2 ชั่วโมง) ท่าเรือริเวอร์ซิตี้ (ซ.เจริญกรุง 30)
  การแสดงบนเรือ : ดนตรีสด และ รำไทย
  ราคาปกติ (ผู้ใหญ่) 2,500 บาท / จองผ่านRiseAround1,600 บาท

 • คือการแสดงระดับโลกที่นำเสนอศิลปวัฒนธรรมไทยในรูปแบบการแสดงที่ยิ่งใหญ่ระดับโลกใช้เทคนิคพิเศษสุดมหัศจรรย์ เพื่อให้เหตุการณ์ที่ปรากฏบนเวทีสมจริง ที่ทำให้ผู้ชมเพลิดเพลินตลอดระยเวลา80 นาที ของการแสดงที่มีนักแสดงกว่า 100 คน จองผ่านRiseAroundราคาเริ่มต้น950บาท

 • เรือดินเนอร์ขนาด500ที่นั่งเป็นเรือดินเนอร์3ชั้น
  เวลาล่องเรือ 19.45 - 21.45 น. ท่าเรือริเวอร์ซิตี้ (ซ.เจริญกรุง 30)
  การแสดงบนเรือ : ดนตรีสด รำไทย และคาบาเรต์โชว์
  ราคาปกติ (ผู้ใหญ่) 1,400 บาท / จองผ่านRiseAround 770 บาท
Visitors: 94,743